Smjernice za korisnike sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH

23. februar 2016.

Smjernice za korisnike sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH

PDF iconPDF 1,12 MB

Ove smjernice predstavljaju osnovna uputstva potencijalnim korisnicima sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH o uslovima i načinima dodjele sredstava Fonda, kao i uslovima koje moraju zadovoljavati korisnici sredstava.

Pored toga, u smjernicama su pobrojana generalna pravila i procedure koje trebaju biti poštivane u procesu prikupljanja projektnih prijava i odabira projekata koji su prihvatljivi za finansiranje od strane Fonda, opća pravila i procedure u procesu implementacije i monitoringa nad namjenskim trošenjem sredstava Fonda, te izvršenjem prava i obaveza korisnika sredstava na bazi ugovora o korištenju sredstava Fonda za realizaciju programa i projekata zaštite okoliša.

Cijeli dokument dostupan za download                           PDF iconPDF 1,12 MB

1.  programska politika fonda                                                                  

PDF iconPDF 700 KB

2.  Uslovi i način dodjele zajmova, pozajmica i drugih sredstava fonda     

 

 • Generalno
 • Uslovi koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda
 • Način dodjele sredstava Fonda
 • Provjera izvodljivosti ulaganja i očekivanih efekata na okoliš
 • Kontrola namjenskog trošenja sredstava
 • Visina ulaganja - finansiranja sredstvima Fonda
 • Praćenje realizacije projekata
  • Izvještavanje
  • Otkazivanje ili odlaganje plaćanja korisniku sredstava             
PDF iconPDF 620 KB

3.  uslovi koje moraju ispunjavati korisnici sredstava fonda     

PDF iconPDF 354 KB

4.  postupak objavljivanja konkursa i odlučivanja o odabiru korisnika sredstava fonda

 

 • Izrada prijedloga projekta
 • Prikupljanje projektnih prijava
 • Odabir projekata
 • Prigovori
 • Ugovor                                                                        
PDF iconPDF 374 KB

5.  tehnička pomoć u pripremi aplikacija i implementaciji projekata     

PDF iconPDF 334 KB

6.  kriteriji i mjerila za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti                            

PDF iconPDF 363 KB

7.  način praćenja namjenskog korištenja sredstava i ugovorenih prava I obaveza                                                                                                           

PDF iconPDF 370 KB

8.  PRILOZI

PDF iconPDF 459 KB
METODOLOGIJA IMPLEMENTACIJE PROJEKATA NA BAZI JAVNOG KONKURSA
PDF iconPDF 477 KB