Trajno održivo korištenje

Razvoj na bazi takvog (uzdržanog) korištenja prirodnih resursa, koje obezbeđuje i budućim generacijama bar isti nivo korišćenja. Često se naziva i uravnoteženim razvojem, jer, bar u slučaju obnovljivih resursa, podrazumijeva ravnotežu između uzimanja i obnavljanja.