Obrasci izvještaja obveznika plaćanja naknada

 

Obveznici plaćanja naknade za ambalažu i ambalažni otpad
Obveznici plaćanja naknade za električni i elektronski otpad
 Obveznici plaćanja naknade za plastične kese tregerice
Izjave

Ambalaža i ambalažni otpad

Električni i elektronski otpad

Izvještavanje OPERATERA SISTEMA upravljanja električnim i elektronskim otpadom
Obveznici izvještavanja prema Uredbi o vrstama naknada i kriterijumima za obračun naknada za zagađivače zraka