Stručnjaci Fonda na međunarodnoj konferenciji u Leidenu